Finangest Assessors

Un acompanyant en el creixement de la seva companyia.

Tot just feia 6 anys de la implantació de l’IVA.  Aquest impost encara generava molts dubtes i interpretacions.  El Règim Especial de les Agències de viatges d’aquest impost  resultava encara més difícil d’interpretar i d’assimilar pel propi sector i pels professionals de l’assessoria fiscal.

Així doncs, el 1992 un petit grup de professionals que havien treballat en profunditat aquest Règim Especial que tenia un transcendència supranacional, 

van decidir crear una assessoria especialitzada en el sector de les agències de viatges.

El ventall de coneixement no es limitava només al sector turístic. A la trajectòria professional dels socis fundadors també hi havia empreses de diversos sectors industrials.

Per tal de donar cobertura a tot l’espai de l’assessorament, des del principi es va contar amb socis i professionals del món laboral amb l’objectiu de tancar el cercle de tot allò que necessiten les empreses i els autònoms en quan a les seves obligacions amb l’administració pública i en la seva organització mercantil.

Amb el pas dels anys, Finangest Assessors ha guanyat prestigi a tot l’estat pel que fa al món de les agències de viatges, impartint cursos i seminaris així com participant de qualitat i amb un paper protagonista en forums internacionals de debat. Finangest és membre actiu en el Grup de treball liderat per la FEAAV (Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes). A petició de la Dirección General de Tributos de l’estat, va participar en la elaboració de les ponències i propostes que van produïr com a resultat l’actual reforma de la Llei de l’IVA.

El nostre equip

El talent és la llavor del creixement de les companyies. El nostre equip.