Àrea Comptable

Més enllà de la gestió del dia a dia.

 

 

La gestió d’una empresa va més enllà de la gestió del dia a dia pel que fa a la indústria. L’estructura social  i la justa dimensió de les empreses també requereixen atenció. Participem i promocionem de manera activa la constitució de holdings familiars quan és necessari per preservar  la gestió social  de les empreses, l’assessorament en els Consells d’Administració, la promoció de fusions i escissions per tal d’adaptar-se a les exigències dels temps en quan a competitivitat i projectes de futur.