Àrea Fiscal

Assessorament personalitzat a la seu física del client.

Comprèn tot el que suposa l’assessorament personalitzat, a la seu del propi client, en quan a la seva gestió, confecció anàlisis i interpretació de la comptabilitat. Respecte del compliment de les obligacions fiscals del client, no tant sols ens limitem al seu compliment estricte, si no que vetllem per la seva correcte aplicació. També forma part de la nostra tasca facilitar la feina dels auditors i assessorar a l’empresa auditada per tal d’obtenir una qualificació favorable a l’informe d’auditoria.