Àrea Laboral

Especialització, experiència i coneixement del negoci dels nostres clients.

 

 

Des de la confecció de nòmines i la gestió de la seguretat social, que permet el funcionament del dia a dia de les empreses i autònoms,  l’assessorament jurídic quan hi ha incidències laborals amb la mediació entre parts, la representació davant dels estaments de conciliació, els Jutjats del Social, fins a la  gestió i execució d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) en èpoques de crisi.